Ga naar de inhoud

E-mail doorsturen (forwarders)

Indien u een hosting of e-mail pakket afneemt kunt u gebruik maken van e-mail forwarders (e-mail doorsturen). U kunt dit doen door in te loggen op uw hostingpakket. Als u niet weet hoe dit moet kunt u dit artikel bekijken. Eenmaal ingelogd kan het zijn dat u als reseller bent ingelogd of dat u meerdere domeinen onder één hostingaccount heeft zitten. Hoe u naar het juiste domein navigeert kun u in dit artikel teruglezen.

Navigeren naar e-mail forwarders #

Nu u bent ingelogd op het juiste domein ziet u op de pagina een knop om naar de E-mail Manager te gaan. Vervolgens verschijnt er een optie om naar de Forwarders te navigeren. Door op Forwarders te klikken gaat u naar deze pagina.

U ziet vervolgens een overzicht van alle forwarders die al bestaan.

Forwarder aanmaken #

Met de knop Create E-mail forwarders kunt u een nieuwe forwarder toevoegen.

Overzicht e-mail doorsturen

Na het klikken op de genoemde knop opent er een popup waar de nieuwe forwarder kan worden opgegeven.

Forwarder toevoegen
  • New Forwarder Name: Hier vult u het deel van het e-mailadres in voor het @. Bevestig dit vervolgens met de groene “Add” knop. U kunt er voor kiezen om hier meerdere e-mailadressen op te geven. Hierdoor kunt u er dus voor zorgen dat e-mails naar meerdere e-mailadressen naar de zelfde gewenste e-mailadressen zullen worden doorgestuurd. Een eventueel foutief toegevoegd adres kunt u verwijderen door op het prullenbakje achter het te verwijderen adres te klikken.
  • Add Destination: Hier geeft u aan waar alles wat binnenkomt op het opgegeven e-mailadres naar toe moet worden gestuurd (selecteer hier standaard E-Mail). Voer vervolgens het volledige e-mailadres in en bevestig dit met de groene “Add” knop. Ook hier kunt u meerdere bestemmingen kiezen. Zo kan een e-mail die wordt doorgestuurd naar meerdere adressen worden doorgestuurd. Een eventueel foutief toegevoegd adres kunt u verwijderen door op het prullenbakje achter het te verwijderen adres te klikken.

Als u alles heeft ingevuld kunt u het doorstuuradres aanmaken door te klikken op Create. Er verschijnt nu een pop-up met een bevestiging van alle instellingen. U kunt vervolgens de pop-up sluiten door op het kruisje te drukken. Het systeem zal vanaf nu alle e-mail doorsturen die binnenkomt op de ingestelde forwarders.

Bevestiging nieuwe forwarder

Forwarder aanpassen #

Indien gewenst kunt u een forarder aanpassen. U kunt dit doen door op het potlood icoontje te drukken achter de forwarder die moet worden aangepast. De eerder beschreven popup verschijnt weer. Aangezien u een forwarder aanpast kunt u enkel de destination aanpassen, zie hiervoor ook het hoofdstuk m.b.t. het aanmaken van een forwarder.

Forwarder verwijderen #

Indien een forwarder niet meer nodig is kunt u deze verwijderen. Hiervoor klikt u op de checkbox voor de forwarder die verwijderd moet worden. Vervolgens verschijnt er boven de tabel een Delete knop.

Forwarder tabel verwijderen

Als er voor de Delete knop is gekozen verschijnt er een popup waar u uw keuze moet bevestigen. Indien akkoord kiest u voor Delete.

Forwarder verwijderen popup

Mogelijke fouten #

Het kan zijn dat u na het navigeren naar de al bestaande e-mailaccounts via E-Mail Manager -> Forwarders niet op de knop Create kunt drukken. U ziet dan ook als u met uw muis op de knop probeert te drukken de melding E-mail Forwarders limit reached verschijnen. U heeft op dat moment al het maximaal aantal e-mail forwarders aangemaakt. U zult er eerst eentje moeten verwijderen.