Ga naar de inhoud

Domeinnaam .nl

.nl is de landextensie van Nederland en kan door iedereen geregistreerd worden. Ook als de eigenaar niet in Nederland woont.

De details op een rij #

Ondersteuning DNSSECJa
Minimale lengte domeinnaam2 karakters
Maximale lengte domeinnaam63 karakters
Toegestane karaktersa-z, 0-9, –
IDN karakters toegestaanNee
Domein lock mogelijkNee
Online WHOISLink

Domein registreren #

Een .nl heeft geen extra informatie nodig voor de registratie. Wel moet u er rekening mee houden dat een postbus niet is toegestaan. Mocht u deze adres gegevens normaal gesproken gebruiken, moet u voor de registratie van een .nl andere adres gegevens opgeven. Meer informatie over het registreren van een domeinnaam kunt u in dit artikel vinden.

Domein verhuizen #

Het verhuizen van een .nl domein gebeurd met een verhuiscode. Deze kan verkregen worden van de huidige registrar. Als alles correct is zal een verhuizing direct plaatsvinden. Meer informatie over het verhuizen van een domeinnaam kunt u in dit artikel vinden.

Gegevens wijzigen #

Aan het wijzigen van gegevens die horen bij een .nl domeinnaam zijn geen extra kosten verbonden. Meer informatie over hoe u deze gegevens kunt wijzigen kunt u in dit artikel vinden.

Domein opzeggen #

Als u geen gebruik meer wilt maken van een domeinnaam of het domein wilt verhuizen naar een andere registrar dient u het domein op te zeggen. Informatie over hoe u een domein opzegd kunt u in dit artikel vinden.

Op het moment dat u het domein heeft opgezegd ontvangt u een e-mail met een verhuiscode. Mocht u het domein willen verhuizen moet u voor de vermelde datum deze verhuizing laten plaatsvinden. Doet u dat niet zal het domein verlopen.

Op het moment dat het domein is verlopen zal deze voor 38 dagen in qurantaine worden gezet. Dit houdt in dat niemand anders het domein kan registreren. Na deze periode kan het domein weer bij elke registrar worden aangevraagd. Mocht de opzegging toch niet gewenst zijn kunt u gedurende deze periode het domein toch nog laten herstellen. Hier zijn, naast de kosten voor de verlenging, extra kosten voor van toepassing. U kunt dit aanvragen via een ticket in uw klantenpaneel.